Προστασία Δεδομένων

Πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων

Προστασία προσωπικών δεδομένων

Η προστασία ιδιωτικού απορρήτου και η εξασφάλιση ότι τα δεδομένα σας είναι ασφαλή είναι πολύ σημαντικά στοιχεία για την Orange Group Signs & Prints.

Αν θέλετε απλώς να περιηγηθείτε στον Δικτυακό τόπο μας, δεν σας ζητούμε να παράσχετε καμία πληροφορία. Μπορείτε να επισκεφθείτε τον Δικτυακό τόπο μας χωρίς να μας αποκαλύψετε την ταυτότητά σας ή να μας παρέχετε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία σχετικά με εσάς. Σε περίπτωση όμως που μας παρέχετε οικειοθελώς και εν γνώσει σας δεδομένα, όπως το ονοματεπώνυμό, τηλέφωνο και το e-mail σας, ζητώντας επικοινωνία με εμάς, μέσω φόρμα επικοινωνίας ή μέσω ηλεκτρονική αλληλογραφίας (e-mail) θα χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες αυτές με σκοπό την εκπλήρωση αιτήματος ή θέματος που τίθεται από εσάς, καθώς και για επικοινωνία μαζί σας, σεβόμενοι την προστασία της ιδιωτικότητάς σας.

Τα στοιχεία αυτά ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους (με εξαίρεση όπου προβλέπεται από το Νόμο στις αρμόδιες και μόνο αρχές), αλλά διαφυλάσσεται ο προσωπικός τους χαρακτήρας. Ο Δικτυακός μας τόπος διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των παρεχόμενων υπηρεσιών του.

Περισσότερες λεπτομέρειες για τις πληροφορίες σας

Εάν επιθυμείτε να διαγράψετε τα προσωπικά σας δεδομένα ή για περαιτέρω πληροφορίες για οποιοδήποτε θέμα που αναφέρουμε στην παρούσα Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων  ή για να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Orange Group Signs & Prints

Σμύρνης 38,
55 132 Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη

Email: info@orange-group.gr

απευθυνόμενοι “Υπ’ όψιν του Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων”.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Ασφαλείας θα ενημερώνεται από καιρό σε καιρό και την πιο πρόσφατη έκδοση της μπορείτε να την βρείτε στο www.orangegroup.gr.

H παρούσα πολιτική μας για την προστασία Δεδομένων μπορεί να αλλάζει από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τη νομοθεσία ή τις εξελίξεις στον κλάδο. Δεν θα σας ενημερώνουμε ρητά για τις τυχόν αλλαγές. Αντ ‘αυτού, σας συνιστούμε να ελέγχετε περιστασιακά αυτή τη σελίδα για τυχόν αλλαγές πολιτικής.